Sosyal Servis

Binamızda sosyal hizmet uzmanı ve psikolog görüşmelerinin yapıldığı özel hizmet birimi bulunmaktadır.

Bu birimde ayrıca hasta sahiplerine de psikoloğumuz tarafından danışmanlık ve konsültasyon hizmetleri verilmektedir.